• slide 1
  • Slide 2

Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý nhà ở sinh viên Bắc Ninh:

1. Chức năng

Ban quản lý nhà ở sinh viên giúp Trưởng ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh quản lý, khai thác sử dụng các khu nhà ở sinh viên tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Nhiệm vụ

- Tiếp nhận, đưa vào sử dụng khu nhà ở sinh viên.

- Giới thiệu, quảng bá khu nhà đến học sinh, sinh viên các trường trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Tiếp nhận hồ sơ, làm hợp đồng, bố trí, sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên đến thuê phòng.

- Đảm bảo nhà ở sinh viên cho thuê được sử dụng đúng mục đích.

- Phổ biến, kiểm tra sinh viên về chấp hành tốt nội quy tại nhà ở sinh viên.

- Xử lý những hành vi vi phạm nội quy của học sinh, sinh viên trong khu nhà theo nội quy, quy định của Ban quản lý.

- Tổ chức các phong trào cho học sinh, sinh viên trong khu nhà.

- Đảm bảo an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường.

- Xây dựng kế hoạch bảo hành, bảo trì nhà ở sinh viên và tổ chức thực hiện việc bảo hành, bảo trì nhà ở sinh viên theo qui định.

- Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Sở Xây dựng tình hình quản lý vận hành và khai thác sử dụng.

II. Chức năng, nhiệm vụ của các Bộ phận thuộc Ban quản lý nhà ở sinh viên Bắc Ninh:

1. Phòng một cửa - 096.630.1881

- Nơi tiếp nhận thông tin, ý kiến đóng góp của học sinh, sinh viên.

- Làm thủ tục cho học sinh, sinh viên đến thuê và trả phòng trong khu nhà ở sinh viên Bắc Ninh.

- Thu tiền thuê nhà, tiền điện nước.

2. Bộ phận Hành chính, Kế toán - 0918.019.088

- Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, lao động, tiền lương, công tác hành chính, văn phòng, văn thư, tiếp nhận ý kiến phản ánh của học sinh, sinh viên.

- Quản lý tài chính, kế toán, tài sản.

- Tổng hợp báo cáo thống kê tài chính đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Thực hiện công tác quản lý tài chính theo chế độ tì chính và đúng quy định của pháp luật.

3. Bộ phận Kỹ thuật - 0965.991.631

- Tiếp nhận hồ sơ kỹ thuật công trình bàn giao đưa vào sử dụng của chủ đầu tư.

- Kiểm tra, bảo dưỡng, sữa chữa các thiết bị, các hạng mục Khu nhà ở sinh viên hàng ngày và duy trì thường xuyên.

- Thực hiện các công tác để đảm bảo hệ thống kỹ thuật tại các tòa nhà được hoạt động tốt.

- Hàng tháng chốt số điện gửi bộ phận Kế toán đúng thời gian quy định.

- Thực hiện nhiệm vụ nhận, trả phòng kiểm tra các hệ thống kỹ thuật các phòng học sinh, sinh viên.

- Lập kế hoạch dự trù chi phí công tác thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị hàng tháng, quý, năm trình lãnh đạo phê duyệt.

4. Bộ phận quản trị - 0965.955.631

- Tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục thuê phòng, trả phòng cho học sinh, sinh viên.

- Đăng ký tạm trú cho học sinh, sinh viên sau khi thuê phòng, phối hợp với tổ bảo vệ, công an phường để làm công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội trong khu nhà ở sinh viên.

- Hàng tháng, quý, năm lập kế hoạch công tác quảng bá khu nhà ở sinh viên đến các trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thành lập các đội tự quản, đội thanh niên xung kích, tổ chức các hoạt động đời sống văn hóa, tinh thần cho học sinh, sinh viên trong khu nhà.

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định của Ban quản lý đối với học sinh, sinh viên ở trong khu nhà.

- Hàng tháng chốt số điện, nước và ra sổ tính tiền điện nước các phòng đang ở trong khu nhà.

5. Bộ phận Tạp vụ - Vệ sinh

- Dọn vệ sinh khu vực hành lang, cầu thang trong các tòa nhà.

- Dọn vệ sinh các phòng sinh viên trả ra.

- Dọn vệ sinh khu vực sân vườn và chăm sóc vườn hoa, cây xanh.

6. Bộ phận Y tế

Khám chữa, sơ cứu, xử lý các tình huống đau ốm của học sinh, sinh viên trong khu nhà.

- Thực hiện công tác về Y tế tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong khu nhà ở sinh viên hàng tháng, quý, năm.

- Theo dõi công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu nhà ở sinh viên.

 

 

 
 

 

Đang xử lý...