• slide 1
  • Slide 2

Hướng dẫn đăng ký thuê phòng

Thủ tục đăng ký thuê phòng ở sinh viên:

1. Hồ sơ chuẩn bị

- Đơn đề nghị thuê nhà ở sinh viên (theo mẫu của Ban quản lý) có xác nhận của trường, photo thêm 1 bản sau khi có dấu xác nhận.

- Giấy chứng minh nhân dân photo 02 bản.

- Thẻ sinh viên photo 1 bản.

2. Hợp đồng thuê nhà

- Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ học sinh, sinh viên đến trực tiếp Ban quản lý tại phòng hành chính - tổng hợp, tầng 1, nhà B để làm thủ tục thuê phòng và nhận phòng (khi đến mang theo Giấy chứng minh nhân dân, và thẻ sinh viên gốc đến).

 

 

Đang xử lý...