• slide 1
  • Slide 2

Phòng sinh hoạt chung

Phòng sinh hoạt chung ở mỗi tầng trong các khu nhà là nơi diễn ra các hoạt động tập thể như tổ chức các sự kiện, sinh nhât, xem tivi và các nhu cầu giải trí khác của học sinh.

 

Đang xử lý...