• slide 1
  • Slide 2

Phòng ở

* Khu nhà ở sinh viên Bắc Ninh gồm 3 tòa nhà cao 8 tầng trong khu đô thị Hòa Long - Kinh Bắc, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, đáp ứng chỗ ở cho 4.500 học sinh, sinh viên.

* Trong khu nhà ở sinh viên có các loại phòng:

  • Phòng 4 sinh viên: 352 phòng, diện tích 24 m2/phòng.
  • Phòng 6 sinh viên: 352 phòng, diện tích 30 m2/phòng.
  • Phòng 8 sinh viên: 144 phòng, diện tích 45 m2/phòng.

 

Đang xử lý...