• slide 1
  • Slide 2

Thông tin phòng - giường

Khu nhà ở sinh viên Bắc Ninh đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỗ ở cho học sinh, sinh viên trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đảm bảo mọi học sinh, sinh viên có nhu cầu đều được ở trong khu nhà, Ban quản lý cũng cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên ở trong khu nhà để các em không phải thuê nhà trọ bên ngoài mà không đảm bảo chất lượng.

 

 

Đang xử lý...