• slide 1
  • Slide 2

Tổ chức sinh viên

Khu nhà ở sinh viên Bắc Ninh là nơi sống và học tập của học sinh, sinh viên các trường trong địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài các giờ học tập, nghỉ ngơi học sinh, sinh viên trong khu nhà còn có nhiều hoạt động xã hội bổ ích như tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động, phong trào đoàn thể như thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện... 

 

Đang xử lý...